Udsigten

Udsigten er et tilbud til udsatte unge mellem 13 og 18 år og har til huse i en gammel gulstensvilla i et fredeligt område af Søborg.

Udsigten råder over ti pladser; seks i huset i Søborg, og derudover fire eksterne pladser, hvor den unge bor i egen bolig med aftalt støtte fra Udsigtens socialpædagogiske medarbejdere.

Endelig råder Udsigten, i samarbejde med Københavns Kommunes tilbud til unge med rusmiddelproblener U-turn, over et afrusningstilbud til unge, der har problemer med hash. Det foregår i et 1:1-forløb over elleve døgn i en selvstændig lejlighed beliggende i Nordsjælland.

Hvem er tilbuddet til?

Tilbuddet Udsigten henvender sig til unge mellem 13 og 18 år, som har behov for socialpædagogisk støtte og et sted at bo. Tilbuddet har akutfunktion og tager derfor imod unge, der befinder sig i en kritiske situationer med behov for døgnforanstaltning her og nu.

Der kan også være tale om længerevarende specialiserede forløb, ofte målrettet unge med særligt komplekse udfordringer, der vanskeligt kan imødegås gennem mere traditionelle foranstaltningstyper.

Hvordan arbejder vi?

Indsatserne tager udgangspunkt i den unges individuelle situation og hele den unges samlede livssituation taget i betragtning. 

Vi arbejder systemisk og helhedsorienteret, og derfor ser vi den unge som nært knyttet til familie, netværk, skole og øvrige instanser. Kun ved at indtænke disse parter i indsatsen, kan der skabes forandringer.

Alle unge får tildelt minimun en kontaktpædagog. De følger den unge under hele opholdet, er ekstra opmærksomme på den unges udvikling og deltager, så vidt muligt, i møder med sagsbehandler, forældre, skole mv.

Vi spørger ind til, hvordan den unge har det, den unges aktuelle situation og hvordan livet forløber, hvordan han eller hun har det med venner, skole, fritid mv. Derved tillægger vi os værdifuld viden om den unge, så vi i samarbejde kan igangsætte forandringer og skabe en positiv udvikling.

I tæt samarbejde med den unge udarbejdes en samlet beskrivelse af den enkeltes ressourcer, og det der falder den unge svært. Beskrivelsen danner baggrund for det videre forløb, og munder ud i en udviklingsplan. Uddannelse og beskæftigelse indgår som vigtige emner, vi taler med den unge om.

Læs meget mere om vores faglige tilgang og metode i vores faglige grundlag. Find det i boksen herunder.

Hvilke indsatser indgår vi i?

Som en del af centerfællesskabet indgår vi aktivt i den tværgående opgaveløsning og udviklingen af den. Vores primære indsatser er:

Akut- og korttidsindsatser
Unge i forskellige boformer (længevarende specialiserede forløb)
Efterværn
Afrusning