Velkommen til Center for Forebyggelse og Rådgivning

Center for Forebyggelse og Rådgivning er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.
Centret består af flere institutioner, en centerledelse samt stab.

Centrets formål er at vejlede og rådgive udsatte børn, unge og voksne ved at:

  • Se målgruppen som en del af løsningen, ikke problemet
  • Tilbyde relevante, tilpassede og alternative tilgange og metoder
  • Tilbyde akut, fleksibel og anonym rådgivning
  • Sikre faglig dybde og bredde

Her på siden kan du læse mere om centrets forskellige tilbud.

Praktik i Center for Forebyggelse og Rådgivning
Center for Forebyggelse og Rådgivning modtager praktikanter fra både socialrådgiver- og pædagoguddannelsen.
Læs mere her.