Ro på Rusen

Ro på Rusen er U-turns udgående indsats, der arbejder med rusmiddel- og trivselsproblemer på uddannelsesinstitutioner i Københavns Kommune.

Ro på Rusen samarbejder med uddannelsesinstitutionerne omkring tidlig opsporing af elever med rusmiddelproblemer og en tidlig indsats gennem anonyme samtaler på uddannelsesinstitutionerne, klassedialoger og sparring til lærere og vejledere.

På nuværende tidspunkt er Ro på Rusen til stede på på Erhvervsskolen SOPU, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Den Økologiske Produktionsskole, Produktionsskolen på Høffdingsvej, Produktionsskolen KUBA, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, Technical Education Copenhagen, Rysensteen Gymnasium, Det frie Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium og NEXT. 

Læs mere om Ro på Rusen på deres hjemmeside.