Projekt Et Sundt Ungeliv

Projektet skal udvikle fællesskaber for unge med forskellige ressourceniveauer. Fællesskaberne skal bidrage til at øge de unges sundhed.

Projekt Et Sundt Ungeliv handler om at udvikle fællesskaber for unge med forskellige ressourceniveauer. Ungefællesskaberne skal skabes i et samarbejde mellem Center for Forebyggelse og Rådgivning, foreninger, sportsklubber, arbejdspladser og frivillige organisationer. Målet er, at fællesskaberne skal bidrage til at unge i en social udsat position kan forbedre deres fysiske, psykiske og sociale sundhed og herigennem styrke deres uddannelses- og jobmuligheder.

Et Sundt Ungeliv er et 3-årigt udviklingsprojekt, der løber fra 2018-2021. Projektet er forankret i Center for Forebyggelse og Rådgivning (CFR), Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og finansieret af Veluxfonden. Følgende institutioner under CFR er involveret: De Unges Hus, Københavnerteamet og U-turn.

Hvorfor er fokus på sundhed så vigtigt?

Center for Forebyggelse og Rådgivning gennemførte i 2017 en spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel blandt unge i 18+enhederne mellem 18-25 år. Resultaterne viste, at de unge havde dårligere fysisk, psykisk og social sundhed på en række indikatorer ved sammenligning med unge på erhvervsuddannelser.

For de unge som stod uden job og uddannelse blev udfordringer omkring sundhed og trivsel endnu mere udtalte; fire ud af fem unge havde erfaringer med hashbrug; hver tredje ung havde gentagen brug af andre euforiserende rusmidler; tre gange så mange angav egen trivsel så lav, at de var i risiko for depression og stress; markant flere angav lav livstilfredshed, at de ikke har en fortrolig ven og ofte følte sig ensomme. Du kan læse mere i undersøgelsen her.

Bidrag til udvikling af positive fællesskaber

Som udviklingsprojekt er afsættet for forankringspotentiale:

  • Udvikling og etablering af sundhedsfremmende ungefællesskaber på tværs af kommunale og civile aktører
  • Dokumentation og erfaringsopsamling af projektets aktiviteter
  • Opkvalificering af medarbejderes arbejde med sundhed i deres socialfaglige praksis

Projektet indgår desuden som indsatsområde i Socialforvaltningens bestræbelser på at styrke udsatte børn og unges sociale mobilitet gennem deltagelse i positive fællesskaber. Projektet bidrager derfor til en generel og mere langsigtet udvikling af indsatser målrettet udsatte børn og unge i København.

Initiativer i Et Sundt Ungeliv

Konkret er følgende ungefællesskaber i gang: Fodboldfællesskab på tværs af byen forankret i Københavnerteamet, Torsdagscafé i De Unges Hus, Følgepraktik i Ungdommens Røde Kors forankret i De Unges Hus, Byhaven Flavourskabet forankret i U-turn og Musikfællesskab i Turning Tables forankret i U-turn. Læs mere om de enkelte initiativer i højre side.

Kontakt 

Projektleder Sandra Kristine Åbo Mortensen
BV9J@kk.dk 
Åboulevard 38, 2. sal
2200 København

Projektet er finansieret af Velux Fonden