Mission

Center for Forebyggelse og Rådgivning ønsker at støtte udsatte børn, unge og voksne i at realisere deres potentiale og leve et godt og værdigt liv.

Vision

Center for Forebyggelse og Rådgivning har en vision om at være en toneangivende aktør og samarbejdspartner på det rådgivende og forebyggende område. Herunder har centret f.eks. stærke samarbejdsflader til SSP, BUF, BIF, SCK, BBU, Politi, EXIT, NGO’er og andre centrale aktører. Centret indgår ydermere i videns- og erfaringsudveksling med uddannelsesinstitutioner, fagpersoner, videnscentre og øvrige aktører med behov for centrets viden og kompetence.