Viden- og kompetencecenter – unge og rusmidler

Viden- og kompetencecentret arbejder med dokumentation, evaluering og projektudvikling af U-turn, Ro på Rusen og DeDrikkerDerhjemmes tilbud.

Viden- og kompetencecentret står for kurser, uddannelse og projekter. Centret står desuden for projektledelse, administration og dokumentation af de projekter, som U-turn, DeDrikkerDerhjemme og Ro på Rusen er del af.

Model U-turn

Socialstyrelsen satte i foråret 2016 gang i satspuljeprojektet: "Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug 2016-2019", der skal udbrede veldokumenterede behandlingsmodeller til unge med rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen udvalgte Herlev, Slagelse, Fredericia, Thisted og Fredriksberg Kommuner, som skal implementere Model U-turn gennem samarbejde og supervision fra U-turn. Formålet med projektet er at tilpasse modellen efter de lokale kontekster i kommunerne.

Model U-turn er allerede blevet spredt til Horsens og Helsingør Kommune.

Tæt på børn og unge i familier med rusmiddelproblemer

Projektet er et samarbejde mellem DeDrikkerDerhjemme, Familieværkstedet, Center for Rusmiddelbehandling København og TUBA. Viden- og kompetencecentret leder projektet, der er støttet af Socialstyrelsens satspulje: ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug”.

Formålet med projektet er at styrke indsatsen for børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer, så flere børn og unge får rådgivnings- og behandlingstilbud, der styrker dem i at håndtere de udfordringer, som følger af deres opvækst. 

Døgninstitutionsindsatsen

Borgercenter Børn og Unge har igangsat et samarbejde mellem Viden- og kompetencecentret og centerfællesskaber, som har døgnanbragte unge i deres målgruppe. Formålet er at udvikle det fælles faglige udgangspunkt for håndtering af rusmidler blandt de døgnanbragte unge på den enkelte institution. 

Læs mere om Viden- og kompetencecenter – unge og rusmidler på deres hjemmeside