U-turn

U-turn er Københavns Kommunes tilbud til unge mellem 14 og 24 år, der har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer.

U-turn er Københavns Kommunes rådgivnings- og behandlingstilbud til unge mellem 14 og 24 år, der har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer.

U-turn tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende behandlingsforløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af hash og andre rusmidler.

Det er også et tilbud til forældre, netværk og professionelle omkring de unge.

U-turns rådgivning og behandling

U-turn kombinerer rådgivning og tidlig indsats med behandling. Der er fokus på hurtig handling og på at opnå resultater med mindst mulig indgriben i de unges liv. De unge hjælpes til at få en meningsfuld hverdag, der hvor de er. Eller der arbejdes med at motivere dem og brobygge til en ny start i skole, uddannelsestilbud, praktik eller arbejde.

De unge kan komme ind fra gaden eller ringe på tlf. 82 56 23 00 og bestille tid.

U-turn tilbyder også grupper til unge over 18 år, og de kan kombinere deres behandling med træning eller musik. Læs mere her.

U-turns Daggruppe

Daggruppen er et gratis skoletilbud for unge under 18 år, som har et forbrug af hash eller andre rusmidler og som har svært ved at følge deres skolegang på en almindelig skole.

I Daggruppen får de unge samtaler og undervisning, og de bliver en del af andre aktiviteter som træning og ture ud af huset.

I Daggruppen bliver de unge tilknyttet en fast behandler, som de har individuelle samtaler med og som samarbejder med deres sagsbehandler, den unges forældre og andre i den unges netværk. Læs mere her.

Forældregrupper

U-turn tilbyder gruppeforløb for forældre, der er bekymrede for deres barns rusmiddelforbrug.

Forældrene bliver en del af en gruppe på mellem fem og ti forældre, som mødes hver anden uge fem gange. Her vil to gruppeledere holde korte oplæg om unge og rusmidler, og der vil være tid til dialog med gruppelederne og de andre forældre.

Læs mere om forældregrupper her.

Professionelle

U-turn tilbyder også sparring, undervisning, kurser og workshops til professionelle, der arbejder med unge, hvor rusmidler fylder i deres hverdag.

Læs mere her.

 

Ro på Rusen 

Ro på Rusen er U-turns udgående indsats, der arbejder med rusmiddel- og trivselsproblemer på uddannelsesinstitutioner i Københavns Kommune.

Ro på Rusen samarbejder med uddannelsesinstitutionerne omkring tidlig opsporing af elever med rusmiddelproblemer og en tidlig indsats gennem anonyme samtaler på uddannelsesinstitutionerne, klassedialoger og sparring med lærere og vejledere.

På nuværende tidspunkt samarbejder Ro på Rusen med Erhvervsskolen SOPU, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Den Økologiske Produktionsskole, Produktionsskolen KUBA, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, Gefion Gymnasium og Det frie Gymnasium.

Læs mere om Ro på Rusen på deres hjemmeside.

 

Viden- og kompetencecenter Unge og Rusmidler

Viden- og kompetencecentret arbejder med dokumentation, evaluering og projektudvikling af U-turn, Ro på Rusen og DeDrikkerDerhjemmes tilbud.

Viden- og kompetencecentret står for kurser, uddannelse og projekter. Centret står desuden for projektledelse, administration og dokumentation af de projekter, som U-turn, DeDrikkerDerhjemme og Ro på Rusen er del af.

Model U-turn

Socialstyrelsen satte i foråret 2016 gang i satspuljeprojektet: "Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug 2016-2019", der skal udbrede veldokumenterede behandlingsmodeller til unge med rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen udvalgte Herlev, Slagelse, Fredericia, Thisted og Fredriksberg Kommuner, som skal implementere Model U-turn gennem samarbejde og supervision fra U-turn. Formålet med projektet er at tilpasse modellen efter de lokale kontekster i kommunerne.

Model U-turn er allerede blevet spredt til Horsens og Helsingør Kommune.

Tæt på børn og unge i familier med rusmiddelproblemer

Projektet er et samarbejde mellem DeDrikkerDerhjemme, Familieværkstedet, Center for Rusmiddelbehandling København og TUBA. Viden- og kompetencecentret leder projektet, der er støttet af Socialstyrelsens satspulje: ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug”.

Formålet med projektet er at styrke indsatsen for børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer, så flere børn og unge får rådgivnings- og behandlingstilbud, der styrker dem i at håndtere de udfordringer, som følger af deres opvækst. 

Døgninstitutionsindsatsen

Borgercenter Børn og Unge har igangsat et samarbejde mellem Viden- og kompetencecentret og centerfællesskaber, som har døgnanbragte unge i deres målgruppe. Formålet er at udvikle det fælles faglige udgangspunkt for håndtering af rusmidler blandt de døgnanbragte unge på den enkelte institution. 

Læs mere om Viden- og kompetencecenter – unge og rusmidler på deres hjemmeside