U-turn

U-turn er Københavns Kommunes tilbud til unge mellem 14 og 24 år, der har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer.

U-turn tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende behandlingsforløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af hash og andre rusmidler.

Det er også et tilbud til forældre, netværk og professionelle omkring de unge.

U-turns rådgivning og behandling

U-turn kombinerer rådgivning og tidlig indsats med behandling. Der er fokus på hurtig handling og på at opnå resultater med mindst mulig indgriben i de unges liv. De unge hjælpes til at få en meningsfuld hverdag, der hvor de er. Eller der arbejdes med at motivere dem og brobygge til en ny start i skole, uddannelsestilbud, praktik eller arbejde.

De unge kan komme ind fra gaden eller ringe på tlf. 82 56 23 00 og bestille tid.

U-turn tilbyder også grupper til unge over 18 år, og de kan kombinere deres behandling med træning eller musik. Læs mere her.

U-turns daggruppe

U-turns daggruppe er et gratis tilbud for unge under 18 år, som har et forbrug af hash eller andre rusmidler og som har svært ved at følge deres skolegang på en almindelig skole.

I Daggruppen får de unge samtaler og undervisning, og de bliver en del af andre aktiviteter som træning og ture ud af huset. Dagen starter kl. 9.15 med morgenmad og slutter kl. 14.30.

I Daggruppen, bliver de unge tilknyttet en fast behandler, som de har individuelle samtaler med, og som samarbejder med deres sagsbehandler, den unges forældre og andre i den unges netværk. Læs mere her.

Forældregrupper

U-turn tilbyder gruppeforløb for forældre, der er bekymrede for deres barns rusmiddelforbrug.

Forældrene bliver en del af en gruppe på mellem fem og ti forældre, som mødes hver anden uge fem gange. Her vil to gruppeledere holde korte oplæg om unge og rusmidler, og der vil være tid til dialog med gruppelederne og de andre forældre.

Læs mere om forældregrupper her.

Professionelle

U-turn tilbyder også sparring, undervisning, kurser og workshops til professionelle, der arbejder med unge, hvor rusmidler fylder i deres hverdag.

Læs mere her.