Torsdagscafé i De Unges Hus

Torsdagscaféen danner ramme for et koncept, hvor fællesspisning og fællesskab er omdrejningspunktet - men med et socialt perspektiv.

I Torsdagscaféen kan unge i aldersgruppen 16-23 år kan få lov at være anonyme og få hjælp til alt det, der kan være svært i overgangen til voksenlivet. Lige fra at skrive jobansøgning, få hjælp til NEM-ID, deling af problemer derhjemme eller en snak om, hvordan det går.

Inspirerende møder mellem unge om ungdomsliv og uddannelsesveje

Tanken er at udvide fællesskabet ved at invitere unge fra forskellige uddannelsesretninger til at være med. Torsdagscaféen bliver således en arena, hvor unge gensidigt kan blive inspireret af andre unges uddannelsesveje, ungdomsliv, perspektiver og drømme om fremtiden.  

Andre interessante gæster kunne være interne samarbejdspartnere som fx BIF med fokus på jobafklaring eller BUF omkring uddannelsesafklaring.

Hvor og hvornår?

Torsdagscaféen foregår hver torsdag på Haderslevgade 19-21, 1671 Kbh. V. i tidsrummet kl. 15-21.

Vil du være frivillig i Torsdagscaféen i De Unges Hus?

Vi leder efter dig på 18-25 år, der sammen med unge, der lever på kanten, andre frivillige unge og medarbejdere vil lave et måltid mad i Torsdagscaféen. Vi håber, at madlavningen og måltidet bliver omdrejningspunkt for gode snakke om ungdomsliv, venner, uddannelse og meget andet.

Du kan også læse mere om at være frivillig i torsdagscaféen.

Afprøve den omvendte bevægelse

I mange tilfælde ophører en indsats i Socialforvaltningen for unge, når de fylder 18 år. Medarbejderne i De Unges Hus oplever, at flere af deres unge vender tilbage og fortæller, at de ikke føler, at de kan honorere samfundets krav og vilkår. Idéen til Torsdagscaféen opstod som en alternativ måde at støtte de unge til at blive forankret i civilsamfundet - nemlig at lave den omvendte bevægelse: at invitere civilsamfundet ind i de unges vante rammer i De Unges Hus.

Kort om De Unges Hus

De Unges Hus er målrettet sårbare unge i aldersgruppen 14-18 år, hvor de unge bliver en del af et fællesskab gennem fleksible og håndholdte forløb. Målgruppen er karakteriseret ved at komme fra dårligt fungerende hjem, de er ofte omsorgssvigtede, sjældent bestået grundskole, opholder sig meget på gaden med andre udsatte og er meget eksperimenterende i forhold til rusmidler og kriminalitet.

Læs mere om De Unges Hus her.

Artikler og presse

Herunder kan du læse artikler og omtale af torsdagscaféen og De Unges Hus

Tessa kommer med håb (juni 2020)

De Unges Hus holder fed sommerfest i silende regn (september 2019)