Sjakket

Sjakket er en helhedsorienteret indsats for børn, unge og deres familier

Hvem er tilbuddet til?
Sjakkets primære målgruppe er børn og unge mellem 6-13 år fra Mjølnerparken og andre områder og deres familie. Der er enkelte indsatser for 13-18 årige i form af brobygning og fastholdelse.

Hvilke ydelser og behandlingsmetoder tilbydes?
Sjakkets helhedsorienterede indsats for de 6-13 årige omfatter bl.a. lektiehjælp, computercafé, idræt, kreative værksteder og sund kost samt en biograf og mulighed for udflugter, så de unge kan lære det omgivende samfund bedre at kende.

Brobygning
Sjakkets brobygningstilbud er skræddersyet til unge i alderen 13-17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole, ungdomsuddannelse, arbejdspraktik eller lign., og som udviser negativ social adfærd. Vi tilbyder mentorordninger til kriminalitetstruede unge, der har behov for individuel støtte, og Sjakkets medarbejdere bidrager med kulturmægling og konfliktløsning.

For de unge over 18 år er der desuden tilbud om en særlig målrettet indsats for at fastholde dem i en ungdomsuddannelse og/eller få dem ind på arbejdsmarkedet.
 
Sjakkets pædagogikker er baseret på ’inklusion gennem anerkendelse og tillid’. Udgangspunktet er, at alle mennesker har positive kvalifikationer, som det drejer sig om at finde og anvende. Gradvis opbygges tilliden hos de unges forældre og viser dem, at både de selv og deres børn kan blive en succes. Samtidig tilbydes de unge en hverdag, der kan erstatte rodløshed og destruktive fællesskaber, som f.eks. kriminalitet og uroskabende adfærd.

Om institutionen
Sjakket holder til på Skaffervej 4-6 i Københavns Nordvestkvarter. I hallerne i stueetagen har Sjakkets idræts- og bevægelsesaktiviteter som fodbold, basket, volleybold, bordtennis, rulleskøjter, rullehockey, hockey, trampolin, boksning og klatring. På 1. sal er der sund-kost værksted, computer-café, lektiecafé, indendørs spil og tegneværksteder samt biografeftermiddage.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om Sjakket på www.sjakket.dk
eller se Sjakket på facebook.

Leder: Khosrow Bayat
 

Kontakt

+45 35823581