Produktionsfællesskab i Turning Tables

Et kreativt og trygt ungefællesskab kan skabe lyst og motivation til at komme på banen som aktivt deltagende og medskabende unge.

U-turn har gennem mange år arbejdet med musik, foto og filmproduktioner som en del af individuelle forløb og gruppeforløb. De produkter, som de unge frembringer gennem arbejdet med de forskellige medier, betegnes æstetisk dokumentation. Hvad musikken angår, er der et lille studie i kælderetagen, hvor de unge sammen med en behandler kan arbejde med musikproduktion. Flere unge opdager, at de også har en stemme, og at de kan udtrykke sig gennem kreative output. De unges kreative udvikling er ofte meget ny for dem, og flere ønsker at fortsætte med at udvikle sig kreativt sammen med andre unge, når de stopper i U-turn. 

Produktionsfælleskab for unge som afsæt for et betydningsfuldt fællesskab

U-turn har i længere tid haft en drøm om at kunne invitere unge ind i et kreativt, trygt og ungestyret produktionsfællesskab uden for U-turn. Et fællesskab som ikke involverer rusmidler, som musikmiljøer kan være præget af. Flere af de unge er et sted, hvor de har trænet færdigheder indenfor fx tekstarbejde og musik, som de kan dele og bringe i spil, til glæde for andre.

Drømmen er at skabe et produktionsfællesskab med forskellige unge. Det er vigtigt at skabe de rette rammer for at sikre et socialt trygt fællesskab, hvor de unge kan videreudvikle deres udtryk og output i samspil. Diversitet blandt de unge er en bidragende faktor til at understøtte oplevelse af et rummende og inspirerende fællesskab med kreativitet som omdrejningspunkt.

I artiklen her, kan du læse mere om, hvordan produktionsfællesskabet tog sig ud i foråret 2021.

Fælles mål om at flere unges kreative output kan blive hørt

Den lille NGO Turning Tables arbejder med film, foto og musik for at styrke unges livssituation. Gennem disse kreative værktøjer, skaber de et frirum, hvor unge kan lære nye færdigheder, dele oplevelser og sætte ord og billeder på deres frustrationer, drømme og håb. Turning Tables og U-turn har meget til fælles i tilgangen til unge og ønsket om at styrke unges stemmer, skabe synlighed og oplevelser af at kunne og ville noget på vejen mod en bedre livssituation. Et produktionsfællesskab i regi af Turning Tables er en måde, hvorpå flere unges kreative fortællinger kan blive hørt, som alternative og vigtige bidrag til mainstreamindhold på streamingtjenester og radiokanaler i dag.

De unge har været med til at tegne musikfællesskabet op

Den oprindelig plan var at etablere et musikfællesskab i Turning Tables lokaler på Nørrebro i foråret 2020. På grund af COVID-19 gennemførte Turning Tables i stedet et digitalt forløb over fem uger for fem unge tilknyttet U-turn. Forløbet blev afsluttet en magisk eftermiddag i juni med release af de unges musikproduktioner, og det vi kalder for ’pizzaevaluering’. De unge og Turning Tables præsenterede sammen forløbet med afspilning af musiknumrene for unge, der tidligere har været i U-turn, samt medarbejdere i U-turn.

I august blev der afholdt workshop hos Turning Tables for de unge, der deltog i det digitale forløb, samt unge der tidligere har været tilknyttet U-turn, som ønsker at engagere sig i et kreativt ungefællesskab. Workshoppen blev brugt til at tegne drømmen om et fysisk produktionsfællesskab op.  

Hvor og hvornår

Produktionsfællesskab for unge i U-turn og tidligere unge i sept.-dec. 2020.

Fællesskabet foregår én fast dag om ugen i Turning Tables lokaler på Nørrebro. Derudover har de en digital platform, hvor de kan kommunikere, sparre og lægge små musikstykker mv. op til inspiration. Der kommer til at være workshops om fx beatproduktion og tekstskrivning, mulighed for fordybelse, enesessioner med medarbejdere fra Turning Tables og gensidig sparring og inspiration.

Udvidelse af musikfællesskab i foråret 2021

Tanken er at invitere unge fra Johan Borups Højskole i foråret 2021 til at engagere sig i musikfællesskabet. Målet med at inddrage flere unge uden tilknytning til U-turn er at skabe yderligere grobund for nye perspektiver, inspiration og relationer.   

Kort om U-turn

U-turn er Københavns Kommunes rådgivnings- og behandlingstilbud til unge op til 25 år, der har problemer med rusmidler. U-turn er også et tilbud til de unges familier og øvrige netværk, ligesom der ydes konsulentstøtte til professionelle, der arbejder med målgruppen.

Læs mere om U-turn her.

Læs mere om Turning Tables her.

Læs også om Æstetisk dokumentation i U-turn her.