Praktikant i Center for Forebyggelse og Rådgivning

Er du ved at uddanne dig til socialrådgiver eller pædagog, så har du mulighed for at komme i praktik i Center for Forebyggelse og Rådgivning

Center for Forebyggelse og Rådgivning modtager praktikanter fra både socialrådgiver- og pædagoguddannelsen.

Praktikforløbene tilbydes af de enkelte enheder i centret. Nærmere orientering kan indhentes ved kontakt til de enkelte enheder. 

Praktikforløb knyttet til andre relevante uddannelser kan evt. etableres. Kontakt de enkelte enheder. 

Praktikant under pædagoguddannelsen
Center for Forebyggelse og Rådgivning har kontinuert pædagogpraktikant fra UCC. Det er muligt at komme i 2. og 3. praktikperiode (1. og 2. lønnede praktik). Flere enheder i centret varetager denne opgaver, og det fremgår nedenfor, hvor den kommende praktik bliver tilbudt. Forespørgsel om at komme i 4. praktik rettes til den enkelte enhed. 

Kontakt kan i øvrigt rettes til centrets praktikkoordinator for pædagogstuderende: Mette Baymler, tlf. 3317 3333.
Praktikperioden tilbydes af Den Sociale Døgnvagt. Læs mere her.