Københavnertemaet

Københavnerteamet er Københavns Kommunes bydækkende gadeplansindsats.
Københavnerteamet blev stiftet i 2002 og er i dag en af Danmarks største dækkende gadeplansenheder. Københavnerteamets indsats dækker hele Københavns Kommune. Københavnerteamet er en del af Center for Forebyggelse og Rådgivning i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Københavnerteamet arbejder også tæt sammen med Børne- og Ungeforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 
 
Københavnerteamets målgruppe er:  
 • Kriminelle eller stærkt kriminalitetstruede piger og drenge fra 13 – 25 år. 
 • Unge som de fleste andre voksne og institutioner har svært ved at rumme. 
 • Unge hvis liv har været præget af mange skoleskift, og som i flere tilfælde står uden egentligt skole – eller uddannelsestilbud.
 • Unge som fortrinsvis opholder sig på gaden og har en negativ adfærd i det offentlige gadebillede. 
 • Unge som besidder kompetencer til at støtte andre unge positivt. 
 
En af Københavnerteamets primære opgaver er opsøgende gadeplansarbejde, som udføres med henblik på;
 • Gennem løsningsorienteret og målrettet arbejde at være et vigtigt bindeled mellem den unge og det etablerede system.
 • At skabe kontakt til unge i alderen 13 – 25år, som ikke benytter de etablerede tilbud, men som udgangspunkt bruger gaden og det offentlige rum, som tilholdssted. 
 • At skabe og holde kontakt til de mennesker, som ikke umiddelbart selv henvender sig for hjælp.
 • At etablere en kontakt, som af den enkelte unge, opfattes som nyttig og nærværende.
 • At være til stede i kontakten, og afhjælpe umiddelbare behov og skabe nogle rammer, hvor den opsøgte oplever en større grad af tryghed.
 • At være en synlig og tryghedsskabende aktør i det offentlige rum.
Derudover arbejder Københavnerteamet socialpædagogisk med individet såvel som med grupper, med henblik på at styrke og støtte den enkeltes tilværelses kompetencer, samt at fungere som brobygger til relevante og eksisterende tilbud. Københavnerteamet arbejder ligeledes på at introducere og inkludere den unge til erhvervslivet og civilsamfundet.
Københavnerteamet er endvidere en del af Københavns Kommunes akutberedskab og samarbejder med Politiet, Brandvæsenet og Civilforsvaret.
 
Dokumentation og vidensdeling er et af Københavnerteamets fokuspunkter, og Københavnerteamet holder dermed gerne oplæg eller foredrag til samarbejdspartner eller interesserede virksomheder.
 
Hvis du vil vide mere
Læs mere om Københavnerteamet på www.kbhteam.kk.dk
 
Kontakt
Københavnerteamet
Hvidkildevej 64, 1. sal (Grøndalscenteret)
2400 København NV
Telefon: 3317 3462
Fax: 3317 3466