Følgepraktik i Ungdommens Røde Kors

De Unges Hus udbyder i 2020 for 5. gang en mentoruddannelse for 20 sårbare unge tilknyttet tilbud på tværs af CFR.

Mentoruddannelsen og Ungdommens Røde Kors (URK) ønsker i regi af Et Sundt Ungeliv at afprøve følgepraktik i frivilligaktiviteter for børn og unge i URK. Følgepraktikken er et tilbud til de unge, der gennemfører Mentoruddannelsen i De Unges Hus. 

Fælles drøm om at alle indgår i et meningsfyldt fællesskab

Følgepraktik indebærer, at frivillige fra URK matches med unge fra Mentoruddannelsen i teams. Hvert team skal sammen varetage rollen som frivillige i aktiviteter i URK. De frivillige fra URK støtter de unge fra Mentoruddannelsen i afprøvning af mentorrollen. Denne håndholdte støtte skal bidrage til at sikre et succesfuldt praktikforløb for de unge på Mentoruddannelsen. 

Drømmen er, at de unge fra Mentoruddannelsen efterfølgende får mod på at engagere sig i URK. Hermed fungerer følgepraktik som platform til nye positive fællesskaber for unge, der føler sig uden for mange af samfundets etablerede fællesskaber. Denne drøm deler De Unges Hus med Ungdommens Røde Kors, hvis ambition netop er, at alle har noget at byde ind med i fællesskaber, og at alle skal føle, at de hører til og indgår i meningsfulde fællesskaber. 

I efteråret 2020 kom det første hold unge fra Mentoruddannelsen i følgepraktik i URK. En af dem var Nicoline, der skulle prøve sin mentorrolle af i aktiviteter i Mjølnerparken. Du kan i en artikel på Københavns Kommunes hjemmeside læse om, hvorfor hun synes, at praktikforløbet var en rigtig fed oplevelse.

Hvor og hvornår?

Mentoruddannelsen varer knap et år med opstart i februar og afslutning i december. Forløbet består af undervisning hver onsdag i De Unges Hus samt to weekendophold. Afprøvning af følgepraktik i samarbejde med URK løber fra september til november. 

Fra ung i en social udsat position til positiv rollemodel

Mentoruddannelsen er for unge i aldersgruppen 18-23 år, der har et ønske eller håb om forandring i eget liv, en pædagogisk fremtid og/eller en positiv personlig udvikling. Formålet er, at de unge oplever succes med at lære og giver dem mod på at ville noget i livet. Derudover er målet, at de unge opnår kvalifikationer til at kunne arbejde som mentorer og positive rollemodeller for udsatte unge.

Uddannelsen består bl.a. af fysiske aktiviteter, refleksionsforløb, psykologi, systemforståelse, uddannelsesvejledning og kommunikation. Herudover kommer de unge bl.a. rundt om konfliktløsning, samtaleteknik, gruppedynamik, samarbejde, mestring, sorg/krise, coaching og kropslig opmærksomhed.

Uddannelsesforløbet varer knap et år med ugentlig undervisning. Undervisningen er blanding af oplæg, fælles refleksion og diskussion, gruppearbejde og praktiske opgaver og øvelser samt træning i kropslig opmærksomhed.

Kort om De Unges Hus

De Unges Hus er målrettet sårbare unge i aldersgruppen 14-18 år, hvor de unge bliver en del af et fællesskab gennem fleksible og håndholdte forløb. Målgruppen er karakteriseret ved at komme fra dårligt fungerende hjem, de er ofte omsorgssvigtede, sjældent bestået grundskole, opholder sig meget på gaden med andre udsatte og er meget eksperimenterende i forhold til rusmidler og kriminalitet.

Læs mere om De Unges Hus her.