Fodboldfællesskab på tværs af byen

De unge bor i forskellige bydele i København. Det kan betyde, at de kan være i konflikt med hinanden. På fodboldbanen er de på samme hold.

Fodboldfællesskabet blev etableret af Københavnerteamet i 2019. Med fodbold som omdrejningspunkt skulle unge rekrutteres fra udsatte boligområder til at indgå i et positivt fællesskab, hvor adfærd og samarbejde er centralt. Både på – og udenfor banen. Interessen fra de unge var så stor, at Københavnerteamet hurtigt skulle oprette endnu et hold.

I dag består Fodboldfællesskabet af to hold med i alt 25 unge. De unge er kendetegnet ved, at de er mellem 18-25 år, bor i udsatte boligområder, er ikke tilknyttet det almene foreningsliv og har anden etnisk herkomst end dansk.  

Fodbold som afsæt for et positivt fællesskab på tværs af byen

Mange af de unge, der færdes meget på gaden, kender ikke hinanden i forvejen. De kan alligevel være i konflikt med hinanden, eller med en gruppering fra et andet boligområde. Målet med Fodboldfællesskabet er at afprøve om etablering af et positivt fællesskab med unge på tværs af bydele omkring fodbold, fokus på at skabe kendskab og venskab og ikke mindst at arbejde mod et fælles mål kan bidrage til at minimere konflikterne udenfor banen – og dermed på gaden og i det offentlige rum, hvor de unge også færdes.

Modstandere kan være potentielle kommende arbejdsgivere

Begge fodboldhold er tilmeldt fodboldturnering hos Dansk Firma Idræt, som er en turnering for virksomheder. Valget af Dansk Firmaidræt understøtter, at der arbejdes med at danne en positiv kontakt til modstanderne. De unge kan i princippet møde en modstander, der kan generere fritidsjob eller uddannelse. Derfor bliver adfærd før, under og efter kampen utrolig vigtig, da de kan møde deres modstander igen til en eventuel jobsamtale på et senere tidspunkt.

Hvor og hvornår

Fra april-oktober i både 2020 og 2021 deltager Fodboldfællesskabets to hold i turnering hos Dansk Firmaidræt med ugentlige kampe suppleret med løbende fodboldtræning. Uden for fodboldsæsonen i perioden november-marts afholdes der løbende fodboldtræning samt deltagelse i lokale weekendturneringer. 

Fodbold som afsæt for brobygning til nye positive fællesskaber i det etablerede foreningsliv

Københavnerteamet indgik i 2020 en partnerskabsaftale med den lokale fodboldklub Union. Partnerskabsaftalen indebærer blandt andet, at Københavnerteamet får hjemmebane lige ved siden af deres kontorer. Et nyt og spændende samarbejdsprojekt er afholdelse af DBU’s træneruddannelse (kaldet B1) for 10 unge fra Fodboldfællesskabet og 5 unge med tilknytning til Union.

Et fokus i efteråret 2020 og frem er brobygning af unge fra Fodboldfællesskabet til almene fodboldklubber som spillere eller som trænere. Forankring af de unge i det etablerede foreningsliv åbner for nye positive fællesskaber med nye bekendtskaber, netværk og perspektiver.

Kort om Københavnerteamet

Københavnerteamet er en bydækkende gadeplansindsats. Den primære målgruppe er kriminelle eller stærkt kriminalitetstruede piger og drenge mellem 13-25 år, som opholder sig og færdes på gaden. Kendetegnet ved de unge er, at de har været på kant med loven og/eller har haft en berøringsflade med bandemiljøet og kriminalitet. Den unge har ofte været præget af mange skoleskift, og i flere tilfælde står uden egentligt skole- eller uddannelsestilbud.

Læs mere om Københavnerteamet her.

Læs mere om Dansk Firmaidræt her

Læs mere om Fodboldklubben Union her.

 

Artikler og omtale af Fodboldfællesskabet

Herunder kan du læse artikler og presseomtale af Fodboldfællesskabet. 

Fodbold forener unge på tværs af byen (September 2020, NørrebroLIV)

Københavnerteamets unge sikrer sig en sejr (Oktober 2019)