Etnisk Konsulentteam

Etnisk Konsulentteam tilbyder mægling, rådgivning, trusselsvurderinger, sparring og undervisning i sager om æresrelaterede problemstillinger

Hvad tilbyder vi?

Etnisk Konsulentteam tilbyder gratis konsulentbistand i form af sparring, rådgivning, trusselsvurdering, mægling og undervisning i sager om æresrelaterede problemstillinger. Ved æresrelaterede problemstillinger forstår vi problemstillinger, der relaterer sig til familiens forståelser af, hvad der påvirker slægtens og familiemedlemmernes ære. Du kan ringe til os om både børn, unge og voksne. De henvendelser, vi får, drejer sig ofte om:

 • Kontrol
 • Pres og begrænsninger
 • Dobbeltliv
 • Tvangsægteskaber
 • Ufrivillige udlandsophold
 • Mødomsmyter
 • Kvindelig kønslemlæstelse

Hvis du har brug for konsulentbistand, kan du ringe eller maile til Etnisk Konsulentteam. Vi bestræber os på at være til rådighed inden for 24 timer i hverdagene og går aktivt ind i både større og mindre problemstillinger. Det kan være, at du har brug for 10 minutters sparring over telefonen, eller at vi deltager i et samarbejdsmøde, et møde med borgeren eller noget helt tredje.

Metoderne vi bruger

Vores udgangspunkt, når vi sparrer med dig som fagperson, er, at vi skal klæde dig så godt på som muligt til at handle i sagen. For at kunne hjælpe med ideer til konkrete handlemuligheder og eventuelt vurdere risikoen for tvangsægteskab, genopdragelsesrejse eller lign, er det nødvendigt at få spurgt så nuanceret og konkret ind til den enkelte borgers familie- og livssituation for ikke at drage forhastede konklusioner på baggrund af fordomme og/eller stereotyper. Derfor vil vi stille dig en masse spørgsmål, når du ringer til os ud fra vores erfaringer med æresrelaterede problemstillinger.

Afhængig af sagens karakter benytter vi os af følgende afdækningsmetoder – ofte i kombination:

 • Signs of Safety
 • Kulturagram
 • Genogram 
 • Netværkskort

Ring til os når du er i tvivl – vi hjælper dig gerne med ideer til, hvad der er vigtigt at spørge om, i hvilken rækkefølge du kan handle, og hvor hurtigt du kan gå frem.

Læs mere om æresrelaterede problemstillinger, lovgrundlag, statistik, samt hvad vi kan tilbyde dig på vores hjemmeside.

Kontakt

+45 33172808
+45 26235500