DeDrikkerDerhjemme

DeDrikkerDerhjemme er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge fra 0 til 25 år fra hjem med alkohol- eller stofproblemer.

DeDrikkerDerhjemme er specialiseret i viden om, hvordan man hjælper børn, unge og deres familier, når én eller begge forældre har problemer med alkohol eller stoffer.

Konsulenterne i DeDrikkerDerhjemme er uddannet familie- og psykoterapeuter med speciale i børnesamtaler og rusmiddelproblemers indflydelse på relationerne i familien.  
Samtalerne kan være af forskellig varighed og omfang. Nogle forløb kan være samtaler med kun den unge eller den ene forælder, mens andre forløb kræver samtale med flere pårørende og fagpersoner omkring barnet og familien.

Læs mere om DeDrikkerDerhjemme på deres hjemmeside.