De Unges Hus

  • Illustration af Hamraz Bayan
Pigegruppen, Vilde Liv og De 4 Årstider blev i januar 2018 lagt sammen under det nye tilbud, De Unges Hus.

Hvad tilbyder vi?
De Unges Hus tilbyder unge at blive en del af et fællesskab gennem fleksible og håndholdte forløb. Vi har blandt andet 7 hybler og 2 aflastningspladser, gruppeforløb, individuelle forløb med kontaktpersoner og anonym rådgivning. 

De Unges Hus' målgruppe
De Unges Hus’ primære målgruppe er særligt sårbare unge, der lever udsatte liv. Aldersmæssigt er de unge mellem 12 og 18 år, eller op til 23 år for unge i efterværn. Vores fremskudte indsats, Vilde Liv, tilbyder anonym rådgivning til unge, der opholder sig på og omkring Christiania.

Mange af de unge, der kommer i De Unges Hus, har gennem hele eller dele af deres liv oplevet, at de ikke ”passer ind” i samfundet omkring dem, og er derfor i risiko for at leve marginaliserede liv.

De har ofte oplevet massive svigt fra de voksne, som skulle have passet på dem, hvilket betyder, at de i mange tilfælde er meget sårbare over for svigt og har oparbejdet en mistillid til ”systemet”. Mange har også erfaringer med at eksperimentere med rusmidler, kriminalitet og gråzoneprostitution.

Deres liv har i lange perioder været præget af mange skift af forskellige slags, hvilket har medført en tilstand af indre og ydre kaos, og deres liv har et akut præg over sig. Det akutte liv kan være domineret af usikre økonomiske vilkår i familien, ustabile boligforhold og måske psykisk sygdom hos forældre, og kan være yderligere forstærket af misbrug og vold i familien og eventuelt ekstrem social kontrol.

Frivillighed - Fleksibilitet - Fællesskab
I De Unges Hus arbejdes der efter en narrativ metode, som er med til at skabe nye positioneringsmuligheder og nye fortællinger om den enkelte unge. Vores indsatser er altid fleksible og håndholdte, og alle forløb tilpasses løbende sammen med den enkelte unge, så de altid er skræddersyede efter den unges behov og ønsker. Forløbene er altså altid meget fleksible og er præget af en meget høj grad af tilgængelighed. 

De unge inviteres ind i et fællesskab, hvor vi sammen skaber nogle rammer og en kultur, som kan rumme alle. Gennem dette fællesskab får de unge mulighed for at udvikle deres selvværd, selvstændighed, refleksionsevner og sociale kompetencer. Fællesskabet styrker den unges bevidsthed og egen identitet og taler ind i den unges mål, ønsker og drømme for fremtiden.

Vi lægger vægt på at møde den unge fordomsfrit og uden forudfattet viden. Helt konkret betyder det, at når vi får kendskab til en ung, læser vi fx ikke hans eller hendes sagsakter. Vi tror på, at den unges egen fortælling kan sige mere om, hvad han eller hun har brug for, end noter og udtalelser fra andre voksne.

Desuden er det en forudsætning, at samarbejdet med den enkelte unge bygger på en tillidsfuld relation – man vælger hinanden!

 

Læs mere om vores forskellige indsatser, metoder og de fysiske rammer på deungeshus.kk.dk.