Børnehus Hovedstaden

Børnehus Hovedstaden er et tilbud til børn og unge i alderen fra 0 til 18 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb.

Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om overgreb mod et barn eller en ung, og hvis politi eller sundhedsvæsen er involveret. Den kommunale myndighedsrådgiver har myndighedsansvaret under hele forløbet i børnehuset.

Børnehus Hovedstaden samarbejder med alle kommuner i Region Hovedstaden, og tilbyder også konsultativ bistand til kommunale myndighedsrådgivere. Det kan være i sager, hvor der er en svag mistanke om overgreb, eller hvor der er tvivl om, hvorvidt sagen er i børnehusets målgruppe.

Børnehusets målgruppe er:

• Børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, som har været udsat for overgreb i form af seksuelle overgreb og/eller fysisk vold, eller hvor der er mistanke herom.

• Barnets/den unges nærmeste omsorgspersoner.

• Kommunale myndighedsrådgivere, der behandler sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge.

Kerneopgaverne er at:

• Sikre en professionel og skånsom indsats overfor barnet/den unge i sager om overgreb.

• Koordinere samarbejdet mellem de involverede sektorer.

• Udrede barnets/den unges behov for hjælp og støtte efter overgreb.

• Yde konsultativ sparring til myndighedsrådgivere i sager om overgreb mod børn/unge.

Du kan læse mere om Børnehus Hovedstaden og vores arbejde her: Link

Leder: Pernille Spitz

Nærmere kontaktoplysninger til ledelse og medarbejdere fremgår på hjemmesiden.